TamilBible Font

TamilBible Font

Miễn phí
Installs the Tamil font for the Bible application to display all the characters
Người dùng đánh giá
4.1  (18 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Automatically install the necessary fonts into the Fonts folder found in the Windows directory. Features and installer or the procedure is available in manual mode as well.
Anh có thể dễ dàng cài đặt phông lên máy tính bằng cách với chuột nút trên xe tải (unzipped) tập tin và chọn 'cài đặt hay: mở các phông chữ mục qua Windows Explorer.
Thường thì thư mục này là nơi C:\WINDOWS/Fonts hay C:\WINNT\FONTS mà. Lần này thư mục đang mở, phải chọn phông anh muốn cài đặt từ một chúc thư và sao chép và dán nó vào phông thư mục.
Thông tin được cập nhật vào: